昭君辞

作者:沈约 朝代:南北朝
昭君辞原文
汉宫美女多如云,中有一人字昭君。
天生倾国倾城色,玉质孤高卓不群。
来至掖庭已有年,愁听宫漏独成眠。
可怜绝色等闲弃,汉帝不分媸与妍。
非是君王不好色,佳人如织绕其侧。
颠鸾倒凤夕连朝,遍识群芳犹未得。
思幸佳人无孑遗,九重选美事颇奇。
不劳龙目亲遴选,分辩媸妍赖画师。
高低美丑瘦和肥,全仗画师笔一挥。
古有按图寻骏马,今皇凭画幸嫔妃。
粉黛欲蒙君眷顾,千金竟把画工赂。
钱有几多艳几多,无钱休得君恩遇。
群娥每每沐皇风,独有昭君际遇穷。
自恃无双才与色,讵肯摧眉赂画工!
朔方正月雪澌澌,单于策马至京西。
因闻汉阙多佳丽,欲索一人娶作妻。
汉帝闻言忙颔首,和亲政策由来久。
只求边塞暂安宁,愿向单于献佳偶。
诏传呈上美人图,御笔按图点丽姝。
宫中美色真难舍,乃选庸姿嫁北胡。
钦点宫娥上殿堂,昭君为字名王嫱。
红袖翩跹迤逦至,至时四壁顿生光。
纤步凌波行若止,清香袅袅风吹蕊。
骨似琼瑶肌似冰,明眸转盼如秋水。
芳华盖世满堂惊,汉帝茫然叹失声。
画上庸姿乃绝色,其间究竟是何情?
君言既出难更改,忍送红颜归翰海。
暗将昭君比众妃,三千佳丽无光彩。
含颦忍泪别君王,贱妾从今辞故乡。
不用满朝贤将相,蛾眉为国靖边疆。
妾今远嫁万千里,胜在深宫寂寞死。
宫中尚有如花人,不赂画工命似纸。
愿君莫惜妾微身,应惜忠心体国臣。
但得贤才良将在,守边何必用佳人!
更怜豪杰没尘埃,辜负平生万丈才。
岂能屈节事权贵?慷慨高歌归去来!
绝色常遭妖女妒,贤才每被奸人误。
栖身异域本寻常,多少英雄悲失路!
铁马戎装出塞去,莫愁身似风中絮。
既然此地不留人,他乡自有留人处!
朔漠茫茫走石沙,随身唯有一琵琶。
此去诚知难复返,天涯何处不为家!
黄雾涨天雪晦冥,黑云拂地风膻腥。
高原万里草皆白,大漠千年冢独青。
无端叙写昭君辞,红粉飘零实可悲。
千古英雄同一叹,伤怀岂止为蛾眉!
昭君辞拼音解读
hàn gōng měi nǚ duō rú yún ,zhōng yǒu yī rén zì zhāo jun1 。
tiān shēng qīng guó qīng chéng sè ,yù zhì gū gāo zhuó bú qún 。
lái zhì yè tíng yǐ yǒu nián ,chóu tīng gōng lòu dú chéng mián 。
kě lián jué sè děng xián qì ,hàn dì bú fèn chī yǔ yán 。
fēi shì jun1 wáng bú hǎo sè ,jiā rén rú zhī rào qí cè 。
diān luán dǎo fèng xī lián cháo ,biàn shí qún fāng yóu wèi dé 。
sī xìng jiā rén wú jié yí ,jiǔ zhòng xuǎn měi shì pō qí 。
bú láo lóng mù qīn lín xuǎn ,fèn biàn chī yán lài huà shī 。
gāo dī měi chǒu shòu hé féi ,quán zhàng huà shī bǐ yī huī 。
gǔ yǒu àn tú xún jun4 mǎ ,jīn huáng píng huà xìng pín fēi 。
fěn dài yù méng jun1 juàn gù ,qiān jīn jìng bǎ huà gōng lù 。
qián yǒu jǐ duō yàn jǐ duō ,wú qián xiū dé jun1 ēn yù 。
qún é měi měi mù huáng fēng ,dú yǒu zhāo jun1 jì yù qióng 。
zì shì wú shuāng cái yǔ sè ,jù kěn cuī méi lù huà gōng !
shuò fāng zhèng yuè xuě sī sī ,dān yú cè mǎ zhì jīng xī 。
yīn wén hàn què duō jiā lì ,yù suǒ yī rén qǔ zuò qī 。
hàn dì wén yán máng hàn shǒu ,hé qīn zhèng cè yóu lái jiǔ 。
zhī qiú biān sāi zàn ān níng ,yuàn xiàng dān yú xiàn jiā ǒu 。
zhào chuán chéng shàng měi rén tú ,yù bǐ àn tú diǎn lì shū 。
gōng zhōng měi sè zhēn nán shě ,nǎi xuǎn yōng zī jià běi hú 。
qīn diǎn gōng é shàng diàn táng ,zhāo jun1 wéi zì míng wáng qiáng 。
hóng xiù piān xiān yǐ lǐ zhì ,zhì shí sì bì dùn shēng guāng 。
xiān bù líng bō háng ruò zhǐ ,qīng xiāng niǎo niǎo fēng chuī ruǐ 。
gǔ sì qióng yáo jī sì bīng ,míng móu zhuǎn pàn rú qiū shuǐ 。
fāng huá gài shì mǎn táng jīng ,hàn dì máng rán tàn shī shēng 。
huà shàng yōng zī nǎi jué sè ,qí jiān jiū jìng shì hé qíng ?
jun1 yán jì chū nán gèng gǎi ,rěn sòng hóng yán guī hàn hǎi 。
àn jiāng zhāo jun1 bǐ zhòng fēi ,sān qiān jiā lì wú guāng cǎi 。
hán pín rěn lèi bié jun1 wáng ,jiàn qiè cóng jīn cí gù xiāng 。
bú yòng mǎn cháo xián jiāng xiàng ,é méi wéi guó jìng biān jiāng 。
qiè jīn yuǎn jià wàn qiān lǐ ,shèng zài shēn gōng jì mò sǐ 。
gōng zhōng shàng yǒu rú huā rén ,bú lù huà gōng mìng sì zhǐ 。
yuàn jun1 mò xī qiè wēi shēn ,yīng xī zhōng xīn tǐ guó chén 。
dàn dé xián cái liáng jiāng zài ,shǒu biān hé bì yòng jiā rén !
gèng lián háo jié méi chén āi ,gū fù píng shēng wàn zhàng cái 。
qǐ néng qū jiē shì quán guì ?kāng kǎi gāo gē guī qù lái !
jué sè cháng zāo yāo nǚ dù ,xián cái měi bèi jiān rén wù 。
qī shēn yì yù běn xún cháng ,duō shǎo yīng xióng bēi shī lù !
tiě mǎ róng zhuāng chū sāi qù ,mò chóu shēn sì fēng zhōng xù 。
jì rán cǐ dì bú liú rén ,tā xiāng zì yǒu liú rén chù !
shuò mò máng máng zǒu shí shā ,suí shēn wéi yǒu yī pí pá 。
cǐ qù chéng zhī nán fù fǎn ,tiān yá hé chù bú wéi jiā !
huáng wù zhǎng tiān xuě huì míng ,hēi yún fú dì fēng shān xīng 。
gāo yuán wàn lǐ cǎo jiē bái ,dà mò qiān nián zhǒng dú qīng 。
wú duān xù xiě zhāo jun1 cí ,hóng fěn piāo líng shí kě bēi 。
qiān gǔ yīng xióng tóng yī tàn ,shāng huái qǐ zhǐ wéi é méi !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

沈约 沈约 沈约(441-513)字休文,吴兴武康(今浙江省武康县)人。祖父沈林子在宋为征虏将军。父亲沈璞为淮南太守,元嘉末被诛。沈约年幼孤贫,好学习,博览群书。历仕宋、齐、梁三朝,官至尚书令,封建吕侯。沈约与谢朓、王融同时,是当时文坛上的主要人物。他和谢朓等人开创了「永明体」的新体诗歌,比较讲求声韵格律。他还提出「四声八病」之说,这对于后来格律诗的形成有重要的影…详情

昭君辞原文,昭君辞翻译,昭君辞赏析,昭君辞阅读答案,出自沈约的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.kyhqxx.com/shi/61369.html

诗词类别

沈约的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语